De reglementen

De reglementen van het BFV Toernooi.

 1. Alle wedstrijden duren 15 minuten per wedstrijd. De tijd loopt door, dus let daar goed op. De aanvangstijd van de knock-out wedstrijden kunnen i.v.m. een gelijkspel iets uitlopen doordat er dan penalty’s moeten worden genomen. In de eerste ronde wordt er gespeeld met 6 poules.
 2. De nummers 1 van elke poule gaan rechtstreeks naar de finaleavond op donderdag 11 juli. De nummers 2 en 3 van elke poule plus de drie beste nummers 4 plaatsen zich voor de knock-out ronde. Deze zal gespeeld worden op 9 óf 10 juli.
 3. De verliezersronde zal gespeeld worden op 8 óf 9 juli, door de drie overige nummers 4 en de nummers 5 en 6 van elke poule plus de beste nummer 7. Op deze avond zal er ook worden gespeeld volgens het knock-out systeem. De winnaar plaatst zich als laatste voor de knock-out ronde op 9 óf 10 juli. 16 teams hebben zich voor deze avond geplaatst en zullen spelen volgens het knock-out systeem. De winnaars van de eerste 8 wedstrijden plaatsen zich voor de finaleavond. De verliezers strijden nog voor 2 plaatsen.
 4. Wanneer er teams zijn die in de poulewedstrijden een gelijk aantal punten hebben, beslist het doelsaldo de klassering. Is dat ook gelijk dan gaan de gescoorde doelpunten tellen. Is het dan nog gelijk, dan worden er per team 3 strafschoppen genomen.
 5. De teams die moeten spelen dienen 2 minuten voor aanvang klaar te staan. Voor elke minuut dat het team niet op het veld verschenen is krijgt men 1 doelpunt tegen. Bij 5 minuten is dat 5-0 en heeft men de wedstrijd automatisch verloren. De wedstrijdpunten gaan dan naar de tegenstander
 6. Als er teams zijn die nog veranderingen aan willen brengen op de spelerslijsten moeten die zich voor de eerste wedstrijd van het toernooi melden in de regiekamer. Tijdens het toernooi is dat dus niet meer mogelijk. Wanneer blijkt dat er spelers mee doen die niet op het wedstrijdformulier staan, of bij een ander team hebben gespeeld, dan wordt dat team gestraft met een verlies van 1-0. Verder krijgt men ook minimaal 3 punten in mindering. De speler die in 2 teams heeft gespeeld wordt gediskwalificeerd.
 7. Er mogen per team 2 spelers op de spelerslijst staan van buiten de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Voor uitwonende studenten op kamers geldt het verblijf in het weekend bij hun ouders. Spelers zijn 15 jaar of ouder. Bij overtreding van deze regel gelden dezelfde straffen als in regel 6. Oud-inwoners geboren en getogen in de gemeente Bunschoten, maar verhuist naar buiten de gemeentegrens, worden niet meer meegeteld als speler van buitenaf.
 8. Het team dat in de app het eerst genoemd wordt speelt links van uit de regiekamer gezien. Bij gelijke kleuren van shirt trekken zij ook een hesje aan.
 9. De laatste minuut van de wedstrijd wordt stilgezet, de scheidsrechter beslist over deze minuut. Bij tijdrekken of onsportief gedrag mag
  de scheidsrechter een tijdstraf geven.
 10. Bij de knock-out wedstrijden worden er bij een gelijkspel strafschoppen genomen. Dit gebeurt niet direct na de wedstrijd, maar na de
  eerstvolgende wedstrijd. Op deze manier heeft de scheidsrechter de tijd om de namen te noteren van de strafschoppennemers. Er worden drie strafschoppen genomen, om en om. Is er na deze serie nog geen beslissing gevallen dan wordt er door dezelfde spelers om en om één strafschop genomen totdat er een beslissing valt.
 11. De loting voor de knock-out ronde alsmede de verliezersronde zal na de laatste poulewedstrijd plaats vinden. De loting voor de finaleavond zal na de laatste wedstrijd van de tussenronde plaatsvinden. Bij deze lotingen wordt iedereen, die voor deze loting in aanmerking komt, geacht aanwezig te zijn. Dit in verband met de aanvangstijden. Verzoeken van teams, die op de gelote tijd of op deze avonden niet aanwezig kunnen zijn worden niet in behandeling genomen.
 12. Als een team bij de knock-out rondes na twee minuten niet aanwezig is, dan wordt dit team gediskwalificeerd en gaat de tegenstander naar de volgende ronde
 13. Bij de knock-out wedstrijden proberen we zoveel mogelijk op tijd te spelen. Als er strafschoppen genomen moeten worden kunnen de aanvangstijden van de volgende wedstrijden veranderen. Houd hier rekening mee.
 14. We spelen volgens de regels van de KNVB afd. zaalvoetbal. LET OP: Bij terugspelen op keeper hanteren we de veldregel.
 15. Het is verboden om alcoholhoudende drank van huis mee te nemen en dit te nuttigen in de kleedkamers. Tevens is het verboden om te roken in de gehele sporthal.
 16. In onvoorziene gevallen beslist de organisatie van dit toernooi.
 17. Een speler die een gele kaart krijgt zal twee minuten tijdstraf krijgen. Deze speler mag dan op aangeven van de scheidsrechter weer het veld in komen. Bij een doelpunt van de tegenstander mag de speler er weer in.
 18. Als een speler een rode kaart krijgt moet deze de zaal verlaten. Na 2 minuten mag er een andere speler weer het veld in. Bij een doelpunt van de tegenstander mag de speler er weer in. De speler die de rode kaart krijgt, is automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd.
 19. Het wisselen dient te gebeuren voor de eigen bank.
 20. Protest dient voor aanvang van de wedstrijd ingediend te worden en kan niet achteraf gedaan worden.
 21. Er wordt vanaf de editie van 2019 gefloten met twee scheidsrechters in plaats van één scheidsrechter en één grensrechter.